Jeśli borykasz się w domu z brakiem świeżego powietrza przy zamkniętych oknach lub gdy na szybach skrapla się nadmiar wilgoci, to znak, że potrzebujesz nawiewników okiennych.

Jeżeli w czasie remontu decydujesz się na wymianę okien, zamów nowoczesne przeszklenia wyposażone fabrycznie w nawiewniki.

Atmosferę we wnętrzu można też poprawić bez kosztownych inwestycji, poprzez instalację nawiewników w istniejących w domu oknach.

Nawiewniki, nazywane również nawietrzakami lub nawietrznikami, wspomagają działanie wentylacji poprawiając jakość panującego w budynku mikroklimatu i eliminując zjawisko kondensacji pary wodnej.

Ich zadaniem jest dostawa świeżych mas powietrza z zewnątrz, które wymuszają cyrkulację w budynku będącą podstawą każdego rodzaju wentylacji.

W ten sposób zapewnione są właściwe proporcje wilgoci w budynku, które wraz z wymianą zużytego powietrza realnie wpływają na komfort życia w domu.

Nawiewnik okienny  to urządzenie składające się z dwóch części, które mocowane do ramy okiennej osłania wykonane w niej otwory doprowadzające do pomieszczenia świeże powietrze.

Część wewnętrzna „regulator” ma na celu dawkowanie takiej ilości powietrza, która jest w danym momencie potrzebna.Taką możliwość daje nam opcja zamknięcia lub otwarcia regulatora przez użytkownika.

Część zewnętrzna „czerpnia” osłania te same otwory co regulator tylko od drugiej strony. Ma ona za zadanie ochraniać pomieszczenie przed wodą opadową a zamontowana w czerpni siatka z kolei nie pozwala na przedostawanie się insektów do środka.